เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสาม
ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัย
โดยไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านทางเว็บไซต์ "ครูพร้อม" 
www.ครูพร้อม.com 
ทั้งระยะก่อนเปิดภาคเรียน และระยะเปิดภาคเรียนแล้ว

แผนการฝึกมาตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

วิชา โปรแกรมกราฟิก 2201-2105 นักออกแบบ Graphic Design ชั้น3

วิชา คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 2701-2009 ผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ชั้น1

วิชา องค์ประกอบศิลป์  2300-1004 นักเขียนภาพประกอบหนังสือ ชั้น3

วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1 2000-1201 นักการโรงแรม

วิชา อาหารครอบครัว 2400-1002 ผู้ประกอบการอาหารหวานชั้น1

วิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2000-1501 

วิชา การบัญชีสำหรับซื้อขายสินค้า 2201-2001 ผู้ปฏิบัติการบัญชี ชั้น1

วิชา การบัญชีเบื้องต้น2 2200-1003 ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ชั้น2

วิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3000-1601

วิชา การขายเบื้องต้น1 2200-1004 พนักงานขายชั้น2

วิชา การบริหารงานคุณภาพในองค์กร 3001-1001 บริหารงานร้านค้า ชั้น4

วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 2201-2007 ผู้ปฏิบัติงานการบัญชี ชั้น2

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอาชีพ 3000-1101 พนักงานขาย ชั้น1

วิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน 2201-2002 ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ชั้น2

วิชา การออกแบบกราฟิกป้ายโฆษณา 2308-2106 นักออกแบบโฆษณาและสิ่งพิมพ์ ชั้น1

วิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1 2000-1203 มัคคุเทศค์ ชั้น3

วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก 3211-2001 พนักงานขาย ชั้น2

วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2000-1401 นักเก็บรวบรวมข้อมูล ชั้น1

วิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2001-1003 ผู้ดำเดินการจัดหาวัตถุดิบ ชั้น3

วิชา การดำเนินงานอุตสาหกรรมท้องเที่ยว 3700-1001 มัคคุเทศค์ ชั้น2

วิชา การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2201-2104 นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ชั้น1

วิชา กราฟิกแอนิเมชั่น 2400-2007 ช่างตัดต่อแอนิเมชั่น ชั้น3

วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2204-2003 นักวิเคราะระบบเครือข่าย ชั้น1

วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2000-1401 ผู้ประกอบการอาหารหวาน ชั้น1

วิชา หลักการใช้สีเพื่องานกราฟิก 2308-2102 นักออกแบบชิ้นงานกราฟิก ชั้น1

วิชา การบัญชีตั๋วเงิน 2201-2107 ผู้ปฏิบัติงานบัญชี ชั้น2

วิชา วิทยาศาสตร์เพื่ออาหารและโภชนาการ 3000-1307 นักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูป ชั้น3

วิชา การบรรจุภัณฑ์ 2202-2104 พนักงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้น4

วิชา การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 3701-2002 แม่บ้านในโรงแรม ชั้น3

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสารหกรรมท้องเที่ยว3700-0003 อาชีพเสมียนที่ปรึกษาด้านนำเที่ยว ชั้น1

วิชา กฏหมายพานิชย์ 2200-1008 นักบัยชี ชั้น2

วิชา ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3211-2003 พนักงานขาย ชั้น

วิชา การประกอบอาหาร 2404-2001 ผู้ประกอบการอาหารคาว ชั้น 2

วิชา พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 2200-1006 เจ้าพนักงานธุรการ ชั้น1

วิชา ขนมไทย 3404-2005 ผู้ประกอบการอาหารหวาน 

วิชา งานแม่บ้านโรงแรม 2701-2004 แม่บ้านโรงแรม ชั้น4

วิชา หลักการจัดการ 2400-1003 พนักงานขาย ชั้น2

วิชา ศิลปประศิษฐ์ 2400- 1003 นักประดิษฐ์ใบตองเพื่องานอาหาร ชั้น1

109131
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
462
609
2261
103079
1071
8061
109131

Your IP: 3.239.112.140
Server Time: 2022-12-02 05:27:55