เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสาม
ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัย
โดยไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านทางเว็บไซต์ "ครูพร้อม" 
www.ครูพร้อม.com 
ทั้งระยะก่อนเปิดภาคเรียน และระยะเปิดภาคเรียนแล้ว

อัตรากำลังบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

นายสมชาย อินทร์ปรางค์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

109125
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
456
609
2255
103079
1065
8061
109125

Your IP: 3.239.112.140
Server Time: 2022-12-02 05:24:12