เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสาม
ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัย
โดยไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านทางเว็บไซต์ "ครูพร้อม" 
www.ครูพร้อม.com 
ทั้งระยะก่อนเปิดภาคเรียน และระยะเปิดภาคเรียนแล้ว

งานองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

*  เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์

*  โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ระเบียบ แบบฟอร์มการทำรูปเล่ม โครงการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

*  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณะครูบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

หน้าที่ 

  ๑.  ดูแลรับผิดชอบ งานองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

109137
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
468
609
2267
103079
1077
8061
109137

Your IP: 3.239.112.140
Server Time: 2022-12-02 05:31:09