เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสาม
ยังมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัย
โดยไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านทางเว็บไซต์ "ครูพร้อม" 
www.ครูพร้อม.com 
ทั้งระยะก่อนเปิดภาคเรียน และระยะเปิดภาคเรียนแล้ว

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

1. นางสุภาพ มุ่งค้ำกลาง พ.ศ. 2536 – 2541

2. นายโกศล ศรีขวัญ พ.ศ. 2541 – 2544  

3. นางจุฑาธิป ณ สงขลา พ.ศ. 2544 – 2549  

4. นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ พ.ศ. 2550 – 2551  

5. นายเอกชัย เชียงศรี พ.ศ. 2551 – 2552  

6. นายวิโรจน์ เกตุสกุล พ.ศ. 2553 ถึง 2555 

7. นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว พ.ศ. 2556 ถึง 2557

8. นางสาวสุมีนา  แดงใจ พ.ศ. 2557 ถึง 2560

 

9. นางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี พ.ศ. 2560 ถึง 2562

 

 

10. นายสำเริง  ชูสุข   พ.ศ. 2562 ถึง  2563

11. นายสมชาย  อินทร์ปรางค์   พ.ศ. 2563 ถึง  ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมชาย อินทร์ปรางค์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

109177
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
508
609
2307
103079
1117
8061
109177

Your IP: 3.239.112.140
Server Time: 2022-12-02 05:47:36